Privacy statement

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

a.     Privacy?

1.     Onze school neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2.     Wij doen onze uiterste best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken,     hoe wij daar mee omgaan en geeft ook aan waarom wij deze verzamelen.

3.     In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij als school     verwerkingsverantwoordelijke.
 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
a. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

    1.    Voor- en achternaam

    2.    Adresgegevens

    3.    Telefoonnummers

    4.    E-mailadres

    5.    Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bij inschrijving van uw kind(eren) op onze     school

    6.    Locatiegegevens

    7.    Gegevens over uw activiteiten op onze website

    8.    IP-adres

    9.    Internetbrowser en apparaat type
 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
a.     Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

b.     Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het mailadres vermeld op de website, dan zullen wij die informatie verwijderen.

c.     Persoonsgegevens over minderjarige kinderen die u door het invullen van het inschrijfformulier aan ons verstrekt worden niet via de website verwerkt.
 

4. Waarom we gegevens nodig hebben
a. Onze school verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen;

    1.   U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is in het kader van onze schoolactiviteiten

    2.   U desgevraagd informatie toe te sturen

    3.   U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen

    4.   Ter analyse van uw surfgedrag en ter verbetering van onze website om daarmee onze website te     verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

 

5. Hoe lang we gegevens bewaren

a. Onze school zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te               realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen na het verlaten van onze school zijn:                                                                             

·         Leerling dossier 2 jaar

·         Gegevens over leerling doorverwezen naar speciaal onderwijs 3 jaar

·         Gegevens over verzuim/afwezigheid, in- en uitschrijving 5 jaar
 

6. Delen met anderen

a.   Onze school verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

b.   Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onze school blijft daarbij verantwoordelijk.
 

7. In kaart brengen websitebezoek

a.  Onze school gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

a.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen, waarna wij, na controle van uw identiteit, binnen 4 weken op zullen reageren. Wij kunnen uw gegevens echter alleen verwijderen als er geen wettelijke verplichting tot bewaring op rust.

9. Beveiliging

a.  Onze school neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact op via het mail adres dat vermeld staat op de website.