Welkom op de pagina van de plusklas
Een plusgroep, ook wel een verrijkingsgroep genoemd, is een speciale groep voor kinderen met een grote ontwikkelingsoorsprong en/of hoogbegaafde kinderen. Een klein aantal kinderen uit groep 5 tot en met 8, waarvan wij, in overleg met de ouders, denken dat deze leerlingen hiervoor in aanmerking komen, krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan deze groep.


De kinderen uit de groepen 5 en 6 en de kinderen uit de groepen 7 en 8 komen 1x in de 2 weken twee uur samen om aan verschillende uiteenlopende opdrachten te werken. De kinderen werken hier op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de klas. We hebben ook extra aandacht voor sociale vaardigheden. We oefenen daarmee en sturen bij waar nodig. Werkprocessen zijn dan vaak nog belangrijker dan het product. Daarnaast krijgen de kinderen extra uitdagende opdrachten om in de klas tijdens het zelfstandig werken mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten worden door de groepsleerkrachten verzorgd in samenwerking met de leerkrachten van de plusgroep.

Schooljaar 2018 - 2019


Het project Japan hebben we afgesloten. In de hal zijn de Haiku's van de kinderen tentoongesteld.

Afgelopen maandag is de Plusgroep 7/8 van start gegaan met opdrachten uit het vooruitwerklab. Dit keer betrof het een opdracht een voorwerp van etalagekarton te maken om 6 blikjes handig mee te kunnen vervoeren. Hoe minder papier en plakband er gebruikt werd, hoe meer punten er te halen vielen.

Op maandag 14 januari zal ook de Plusgroep 5/6 met deze opdracht aan de slag gaan. 
Project Japan
 
Na de herfstvakantie is groep 5/6 als eerste gestart met het project Japan. In een paar lessen zullen we eerst kijken wat we al van Japan weten en hier vervolgens iets over leren. We leren iets over het land zelf, de taal, het schrift, gedichten en tekeningen.

Bij dit project krijgen de leerlingen ook huiswerk, namelijk Japanse woordjes en begrippen leren. Omdat de kinderen nog helemaal geen referenties met het Japans hebben, leren we de kinderen in deze lessen leren leren. De eerste keer proberen ze het zelf, daarna proberen ze het met tips uit de klas en tips van de leerkracht nogmaals, met als doel een eigen leerstrategie te ontwikkelen. 


Fable robot
 
In de periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie zijn we in de Plusklas aan de slag gegaan met de fable robot. In 3 lessen hebben we eerst kennis gemaakt met de robot en zijn programmering. Daarna hebben we geprobeerd om de robot een pingpongbal weg te laten gooien. In de laatste les zijn de meeste kinderen aan de slag gegaan met een doolhofspel. Eén groepje programmeerde de robot om een bal (herhaaldelijk) weg te kunnen slaan.

 
 


 
Schooljaar 2017 - 2018


 
Escape room
 
Voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 van de plusklas mee gedaan aan een escape room in de school. En wat is er dan leuker om met de plusklas zelf ook een escape room te maken. De leerlingen van groep 5/6 hebben hier flink op zitten zwoegen en daarna konden hun eigen ouders de escape room uitproberen. Met wat hints is het elk team van ouders gelukt om de eindstreep te bereiken.

  
  
  

 

Wie kan de langste afstand maken met dominostenen
 
De afgelopen 2 weken hebben wij een les gedaan met domino stenen. Elk team kreeg 30 dominostenen en met deze dominostenen moesten we een zo lang mogelijke afstand overbruggen. Al snel kwamen we er achter dat we niet ver kwamen met de dominosteentjes netjes achter elkaar zetten. Wij moesten creatief denken om tot mooie oplossingen en lange afstanden te komen. We hebben gebruik gemaakt van hoogte, van autootjes, van balletjes en daardoor kwamen we op mooie afstanden. Één team heeft zelfs 3.80 meter kunnen bereiken.

            
            
           

Bomberbot

Er werd enthousiast gewerkt en de komende twee weken werken beide groepen nog een keer met Bomberbot.
Hieronder een impressie van Bomberbot in groep 7/8.

 

 De afgelopen twee weken zijn groep 5/6 en groep 7/8 bezig geweest met programmeren.
Dit aan de hand van het lesprogramma van Bomberbot.
Hierbij hebben we geleerd een robot besturen/ programmeren. De Robot uit het programma voert exact de opdrachten uit die wij hem geven. Dit hebben wij ervaren door zelf als een robot door de klas te lopen en de route precies uit te voeren zoals de medeleerlingen aan de 'robot' vertellen. Hierbij hebben wij ervaren dat wanneer de robot een verkeerde kant op gaat, dit niet aan de robot ligt, maar aan de opdracht die wij hem geven. Na het oefenen in de klas zijn we achter de computer gedoken en hebben we in het programma de robot bestuurd. Wij moesten hem door een aantal levels helpen. Hoe efficiënter de route, des te meer sterren konden er verdiend worden. (minimaal 1 en maximaal 3) Steeds moesten wij op zoek naar de meest korte/ logische route.