Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een actieve achterban en klankbordgroep voor de directie van de Josephschool, zodat ouders, personeel en directie in goed overleg met elkaar samenwerken aan kwalitatief hoog onderwijs.
Wilt u in contact komen met de medezeggenschapsraad? U kunt ons bereiken via mr@josephschoolpijnacker.nl

De medezeggenschapsraad van de Josephschool bestaat een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding:
  • Saskia Gelauff (secretaris)
  • Sanne Vogel
  • Aksana Steenbrugge

Personeelsgeleding:
  • Carla de Graaff (voorzitter)
  • Agnes Bekenes (penningmeester)
  • Simone Turkstra
Vergaderingen MR
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Wilt u op het eerder genoemde mailadres laten weten dat u komt?

Jaarverslagen
Heeft u interesse in informatie over de onderwerpen die in de MR zijn besproken in het schooljaar 2017-2018 Hier vindt u het jaarverslag.
Jaarverslag.pdf