Bewegingsonderwijs: Spel en Beweging
 

Voor jong en oud is op onze school spel en beweging van groot belang.
Vanaf groep 2 hebben alle groepen één gymles van een vakleerkracht op dinsdag.
Vanaf groep 3 hebben bijna alle groepen les van een vakleerkracht op vrijdag.
Deze lessen vinden plaats in de gymzaal naast onze school.