Bewegingsonderwijs: Spel en Beweging

Voor de oudere kinderen zijn spel en beweging van groot belang.
Vanaf groep 3 hebben alle groepen één gymles van een vakleerkracht en één spelles van hun eigen leerkracht.
Deze lessen vinden plaats in de gymzaal naast onze school.
Groep 5 ruilt de spelles in voor een andere vorm van beweging namelijk een "natte gymles" in het zwembad "De Viergang". Het doel van deze zwemlessen is voor kinderen zonder diploma: het aanleren van de basis zwemvaardigheid. Voor de overige kinderen is het doel van deze zwemles het oefenen en onderhouden van de zwemvaardigheid. Voor de veiligheid tijdens het schoolzwemmen is een zwemprotocol opgesteld.