Creativiteit en kunstzinnige vorming

Voor de expressievakken gebruiken we als leidraad de methode: "Moet je doen". De creatieve vakken hebben we ondergebracht in de volgende twee clusters:

Cluster 1: drama, dans en muziek
Cluster 2: tekenen, handenarbeid en techniek

Gedurende de schoolweek staat één vak uit cluster 1 en één vak uit cluster 2 op het rooster van de groepen 3 t/m 8.
Middels een rouleersysteem nemen de kinderen in wisselende groepen deel aan deze lessen. Ons team wordt versterkt door drie deskundige vrijwilligers die in het cluster van de groepen 5 en 6 respectievelijk de muziekles en handenarbeidles verzorgen.
Jaarlijks wordt er een in samenwerking met het Kunstgebouw een "kunstmenu" samen gesteld voor de basisscholen in Pijnacker-Nootdorp. In de loop van de 8 basisschooljaren komen de kinderen in aanraking met de verschillende disciplines binnen de culturele vorming.