Schrijven


De basis voor het schrijven wordt gelegd in de groepen 1/2. Een goed ontwikkelde fijne motoriek is daarbij van groot belang. Het ontwikkelen van de fijne motoriek gebeurt met de meest uiteenlopende materialen. Sinds enige jaren is daar voor de groepen 1 t/m 3 de methode "Schrijf-dans" bijgekomen, die met heel afwisselende werkvormen de vaardigheid om te schrijven voorbereidt.

Vanaf het begin wordt er op gelet dat de kinderen hun potlood en vanaf groep 4 de vulpen goed vasthouden en dat ze een goede zithouding hebben.

Met behulp van de schrijfmethode: "Handschrift " streven wij ernaar, om de kinderen een regelmatig en vlot handschrift aan te leren In deze methode wordt zowel verbonden als onverbonden schrift aangeboden. T/m groep 7 is verbonden schrift verplicht. In groep 8 mogen de kinderen hier een keus in maken, maar ze moeten hier wel consequent in zijn.