Schrijven

De basis voor het schrijven wordt gelegd in de groepen 1/2. Een goed ontwikkelde fijne motoriek is daarbij van groot belang. Het ontwikkelen van de fijne motoriek gebeurt met de meest uiteenlopende materialen. Sinds enige jaren is daar de methode "Schrijfdans" bijgekomen, die met heel afwisselende werkvormen de vaardigheid om te schrijven voorbereidt.
Vanaf het begin wordt er op gelet dat de kinderen hun potlood en vanaf groep 3 de vulpen goed vasthouden en dat ze een goede zithouding hebben.
Met behulp van de schrijfmethode: "Handschrift" streven wij er naar, om de kinderen een regelmatig en vlot handschrift aan te leren. Hieraan besteden we tot en met groep 8 aandacht.