Rekenen

Als leidraad voor ons rekenonderwijs in de groepen 3 t/m groep 8 maken wij gebruik van de rekenmethode "Wereld in getallen". Deze rekenmethode biedt eigentijds rekenonderwijs: er is aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. In de weektaak oefenen de kinderen op eigen niveau: minimum, basis of plus. Door afstemming in instructie, hoeveelheid en moeilijkheid van de leerstof willen wij tegemoet komen aan het verschil in aanleg en tempo van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van Expliciete Directe Instructie. Vanaf groep 5 wordt er gebruik gemaakt van tablets.