Rekenen

Wij werken vanaf groep 3 met de methode: "Wereld in getallen". Dit is een zgn. realistische reken- en wiskunde methode. De leerstof wordt aangeboden via herkenbare en inleefbare thema's. Door afstemming in instructie, hoeveelheid en moeilijkheid van de leerstof willen wij tegemoet komen aan het verschil in aanleg en tempo van het kind. Tijdens de mondelinge lessen ligt het accent op de instructie en de communicatie over en weer tussen leerlingen en leerkracht. Daarnaast is er ruimte voor zelfstandige verwerking en voor groepsgewijs ontdekkend leren. Aan het eind van een leerstofblok wordt de leerstof getoetst en wordt door de leerkracht herhalings- of verrijkingsstof aangeboden.