Plusklas Josephschool

In voorgaande jaren heeft een aantal leerlingen van onze school deelgenomen aan een door de gemeente gesubsidieerd Plusklas project. In die jaren hebben wij voldoende expertise opgebouwd om, naast extra begeleiding en een aangepast programma in de klas, ook buiten de klas een speciaal lesprogramma aan te bieden aan het meerbegaafde kind in een eigen Plusklas op onze school.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij ons onderwijsaanbod aan het meerbegaafde kind aanpassen verwijzen wij naar het kopje Groepen - Plusklas op deze website.

Hoogbegaafdheid specialiste: Simone Turkstra