Coöperatief Leren

Op de Josephschool vinden we het belangrijk dat kinderen ook met elkaar en van elkaar leren. Dit bereiken we door in ons onderwijs gebruik te maken van Coöperatieve leerstrategieën.

Leerlingen die op een coöperatieve manier leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine groepen.

De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten hier met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Wij zien het als een waardevolle aanvulling op klassikale activiteiten en individueel werk. Wij willen door de inzet van Coöperatieve leerstrategieën een klimaat in de klas creëren waarin kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.