Wat is ons streven?
De Josephschool is een school met een katholieke identiteit. Daarin vinden we onze inspiratie om naar ieders tevredenheid om te gaan met leerlingen, ouders en opvoeders. Op deze basis begeleiden we onze kinderen op weg naar de volwassenheid. Naar mensen die zich gelukkig voelen in onze huidige maatschappij. Ouders en opvoeders die deze uitgangspunten ondersteunen en respecteren zijn van harte welkom op onze Josephschool. 
Dat er duidelijke regels en afspraken zijn om onze onderwijsdoelstelling te bereiken spreekt voor zich. Wij hechten daarom aan goede communicatie en goed overleg. Natuurlijk bespreken we in dit kader ook veelvuldig de ontwikkeling, het welbevinden en de prestaties van de kinderen.
 
Lerend
De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is. Door onze leerlingen te groeperen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften willen wij het maximale uit de leerling halen. Dit betekent dat de leerkracht goed kijkt hoe de leerling reageert op het onderwijs, dat hij / zij krijgt.
Bij onvoldoende respons wordt het onderwijs geïntensiveerd. Voor leerlingen die wel goed gedijen gaan we door met wat we deden of gaan we ons onderwijs verrijken en verdiepen. Door deze vorm van passend opbrengstgericht werken weten we zeker dat we kinderen niet(s) te kort doen en het maximale uit hun talenten en capaciteiten halen.
 
Samenwerkend
'Samenwerkend leren' is een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs op de Josephschool. Natuurlijk leren de kinderen op de eerste plaats van hun leerkracht en hun opvoeders, maar wij zijn er ook van overtuigd dat ze 'van en met elkaar leren'. In ons onderwijs maken we daarom gebruik van 'Coöperatieve leerstrategieën'. Naast instructiemomenten door de leerkracht en zelfwerkzaamheid van de kinderen werken ze ook in kleine groepen op een gestructureerde manier samen. Op deze manier zijn ze optimaal met de leerstof bezig: van elkaar en met elkaar leer je immers het best en het meest.
De combinatie van Coöperatief Leren en Passend Opbrengstgericht Werken zorgt voor goede resultaat en plezier in leren bij onze leerlingen. En daar gaan wij voor.
 
In beweging
Voortdurend houden we de kwaliteit van ons onderwijs in de gaten: stilstand kennen we niet. Zoals de maatschappij voortdurend verandert, geldt dat ook voor ons onderwijs.
Als school midden in de samenleving van Pijnacker is ook ons onderwijs en ons aanbod actueel en voortdurend in beweging.
 
 
Ons motto is:
 
"De Josephschool: lerend, samenwerkend en altijd in beweging"