Ik ben Jennifer Hilgersom jullie nieuwe schoolmaatschappelijk werker. Ik ben  31 jaar, ik ben getrouwd en heb 2 kleine kinderen.
Hiervoor werkte ik als cliëntondersteuner vanuit MEE.
MEE is een organisatie die ondersteuning biedt op verschillende levensgebieden
aan mensen met een beperking. Bij MEE hield ik mij vooral bezig met het geven van kortdurende opvoedondersteuning, de ontwikkeling van het jonge kind (0-7 jaar) via integrale Vroeghulp, het ondersteunen van kinderen en volwassenen met autisme en het coachen van jongeren.
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de verantwoordelijkheid in de toegang tot hulp en ondersteuning. Ik ben toen vanuit MEE deel gaan nemen aan het Kernteam Delfgauw.
Vanaf 1 mei 2016 heb ik de overstap gemaakt naar het schoolmaatschappelijk werk en werk ik nu vanuit Kernteam Nootdorp.
Het doel van het schoolmaatschappelijk is de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan zijn dat de leerkracht of u zich zorgen maken over uw kind. Kinderen kunnen bijvoorbeeld stil, druk, verdrietig of agressief gedrag laten zien. Het is belangrijk om hier vroeg op in te kunnen spelen samen met u als ouders en school.
U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen.
  • Wanneer de school zorgen over uw kind signaleert worden deze eerst met u als ouders besproken. Vervolgens kunnen zij mij vragen of ondersteuning mogelijk is. Wanneer u met deze hulp akkoord gaat maakt de Intern Begeleider of zorgcoördinator de aanmelding in orde en stuurt deze naar mij op. Ik zal dan een kennismakingsafspraak met u plannen en samen kijken welke hulp passend kan zijn.
  • Als u als ouders zelf zorgen signaleert kunt u deze bespreken met de Internbegeleider of zorg coördinator van school of u kunt zelf rechtstreeks contact op nemen met mij. U kunt vrijblijvend een afspraak maken om uw zorgen over uw kind te bespreken. Als in het gesprek gezamenlijk besloten wordt aan uw hulpvraag te gaan werken, volgt een aanmelding waarvan de school op de hoogte gesteld wordt.
Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag en ik ben bereikbaar op tel. 06-10720255 of via de e-mail op j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl