Beste belangstellenden,

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.
Sommige leerlingen zullen maar anderhalf jaar in de kleutergroep verblijven, terwijl anderen tweeënhalf jaar kunnen doen over de groepen 1 en 2.
Leerlingen die voor januari gestart zijn op school, zouden in principe aan het einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3.
De leerlingen geboren tussen augustus en januari stromen door, tenzij het voor hun ontwikkeling beter is om voor leertijdverlenging in aanmerking komen. Hun cognitieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling is hiervoor bepalend en niet de geboortedatum en leeftijd.
We zijn van mening dat de school primair de ontwikkeling van de leerlingen als uitgangspunt moet nemen bij de beslissingen over doorstroming en verlenging.
We hebben een kwaliteitskaart opgesteld die gericht is op het beoordelen van de ontwikkeling van het kind. Op basis van de criteria van deze kaart kan de school besluiten om een leerling wel of niet te laten doorstromen naar de volgende groep.

Via onderstaande link kunt u het protocol in zijn geheel lezen.

Directie Josephschool

Voor het protocol herfstkinderen klik hier