Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen.
Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen
. Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier dat u, door middel van onderstaande link, kunt downloaden. 

Naast een toestemmingsformulier is het van groot belang dat de leerkacht de juiste instructies krijgt.
  
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school.. 

Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek.pdf