Welkom op de groepspagina van groep 8
 Afbeeldingsresultaat voor welkom


Huiswerk groep 8

 
Maandag 8 juli   45 + 46 Ajodakt
Dinsdag 9 juli Natuur toets thema 2
Woensdag 10 juli                                                                         
Donderdag 11 juli  Voorstelling kleuters
Vrijdag 12 juli Voorstelling genodigden

 

Maandag 15 juli  Voorstelling genodigden
Dinsdag 16 juli  
Woensdag 17 juli   Afscheidsavond                                                 
Donderdag 18 juli   
Vrijdag 19 juli  


Belangrijke data:

   
17 juli Afscheidsavond 
                                          
   


Vakken
In groep 8 werken we, net als in alle andere groepen, hard aan rekenen, taal, lezen en spelling.  
Ook hebben we geschiedenis, aardrijkskunde, Engels en verkeer. 
We gymmen, knutselen, tekenen, zingen, dansen en krijgen dramales. We maken werkstukken, houden een spreekbeurt en doen een boekbespreking. 

 


Snappet
Nieuw voor de kinderen is het werken met Snappet. De kinderen verwerken aangeboden stof op een eigen tablet, de Snappet. De leerkracht kan de vorderingen van de kinderen volgen op een dashboard en tijdens de les al bijsturen. Op basis van de resultaten (Snappet kijkt het werk na, de kinderen krijgen gelijk feedback) worden eigen leerdoelen opgesteld die de kinderen tijdens bijvoorbeeld de weektaak kunnen maken. 


 
Gym
Wij gymmen op dinsdag- en vrijdagmiddag. De gymles op dinsdag wordt verzorgd door de vakleerkracht. Op vrijdag wordt de gymles verzorgd door een vakleerkracht van Team4Talent. 
Het gebruik van gymschoenen is verplicht. Sieraden mogen tijdens de gymles niet om, oorbellen moeten uit of afgeplakt. Alle kinderen douchen na afloop van de gymles. Het gebruik van deodorant na het douchen juichen wij toe. Gebruik hiervoor een roller, spuitbussen zijn niet toegestaan. 

Toetsen
Naast de gebruikelijke toetsen maken de kinderen dit jaar de Cito eindtoets. De toets staat gepland vanaf 15 april. Elke dag worden verschillende onderdelen van de toets afgenomen. 
 
Kamp
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Het doel van deze week is door middel van verschillende groepsactiviteiten de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Het samen plezier maken, spannende activiteiten ondernemen en hard werken draagt bij aan het groepsgevoel. U kunt alle avonturen van groep 8 volgen via ouderportaal. 

 Afscheidsmusical
Aan het einde van het schooljaar zullen de kinderen afscheid nemen van hun basisschooltijd door middel van hun musical. In de loop van het jaar zullen al enkele lessen gegeven worden die de aanloop vormen tot een geweldig theaterstuk. De laatste paar weken zal dit veel van onze tijd en aandacht in beslag nemen. Mogelijk kunnen we hier ook hulp van ouders voor gebruiken in de vorm van kostuums en decors maken. 

Ouderportaal  
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt regelmatig een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas. 

Huiswerk
De kinderen krijgen zo'n drie of vier keer per week huiswerk mee. Het streven is dat het huiswerk uit twee keer maakwerk en twee keer leerwerk per week zal bestaan. 
Het leerwerk is met name ter voorbereiding op toetsen van de wereldverkenning vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Ook zullen er Engelse woordjes en zinnen geleerd moeten worden. 
Er zullen gedurende het schooljaar ook twee huiswerkweken zijn. Deze huiswerkweken zijn bedoeld om de leerlingen nog beter voor te bereiden op het voorgezet onderwijs 
De kinderen moeten dit jaar één spreekbeurt en één boekbespreking houden voor de groep. De data zij al afgesproken met de kinderen. De voorbereiding hiervan zal thuis moeten gebeuren. Ter ondersteuning hebben de kinderen een blad gekregen waarop staat wat er van ze wordt verwacht. 
De afspraak is dat de kinderen elke dag hun agenda mee naar school nemen en weer mee naar huis. Hierin houden zij zelf het huiswerk bij! Op de afgesproken datum zorgen de kinderen dat het huiswerk aanwezig is in de klas.