Welkom op de groepspagina van groep 7 
 


 
Huiswerk
Donderdag 21 nov.     Toets geschiedenis thema 1
Vrijdag 22 nov. Werkwoordspelling oefening 13 en 14
Maandag 25 nov. Rekenen werkblad 43 en 44
Wekelijks                      Oefenen van de woordenlijst in WWW.BLOON.NL (als vorig jaar)
7 februari Boekpromotie. Kies een boek uit en lees deze thuis. Op 15 november moet je boek uit zijn en neem je het mee naar school. We promoten dan onze boeken met elkaar!

Vakken
In groep 7 werken we, net als in alle andere groepen, hard aan rekenen, taal, lezen en spelling.  
Bij de lessen geschiedenis leren we onder andere over de 1e en 2e Wereldoorlog. Dat zijn spannende en interessante lessen. Zo hebben we ons ingeleefd in de wereld van een soldaat die in de loopgraven een brief aan zijn moeder schrijft. Tijdens de lessen aardrijkskunde leren we hoe Nederland is ontstaan , over klimaatkwesties, samenwerking in Europa en de globalisering. We worden uitgedaagd om zelf op onderzoek uit te gaan. Daarnaast leren we de belangrijkste plaatsen van Europa tijdens de Topotaken. 
 

We gymmen, knutselen, tekenen, zingen, dansen en krijgen dramales. We maken werkstukken, houden een spreekbeurt, doen mee aan boekpromotie.  

 

Weektaak
In de weektaak, waarin we dagelijkse minimaal een half uur zelfstandig werken en goed leren te plannen, maken we de Topotaken naast herhalings- en verdiepingstaken voor rekenen, taal en begrijpend lezen. 

Verkeer
Groep 7 doet elk jaar mee aan het landelijke praktisch- en theoretisch verkeersexamen. We bereiden ons hier extra praktisch en theoretisch op voor!  

Snappet 
Het verwerken van de lessen rekenen en taal doen wij op de Snappet. Dit is een tablet die ons direct aangeeft of we de opgave goed hebben gemaakt. In ons werkpakket herhalen en oefenen we de aangeboden stof nogmaals op eigen niveau. Zo leert iedereen in de groep om te gaan met, voor hem of haar, belangrijke leerstof. 

Gym
Groep 7 heeft 2x in de week gym. Op dinsdag en vrijdag worden deze lessen verzorgd door onze vakleerkracht, Jeroen Kat. Het gebruik van gymschoenen is verplicht. Sieraden mogen tijdens de gymles niet om, oorbellen moeten uit of afgeplakt. Alle kinderen douchen na afloop van de gymles. Het gebruik van deodorant na het douchen juichen wij toe. Gebruik hiervoor een roller, spuitbussen zijn niet toegestaan. 

Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt regelmatig een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas. 

Huiswerk
De kinderen krijgen zo'n twee tot drie keer per week huiswerk mee.  
Het leerwerk is met name ter voorbereiding op toetsen van de wereldverkenning vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Ook zullen er Engelse woordjes en zinnen geleerd moeten worden.