Welkom op de groepspagina van groep 5   

Afbeeldingsresultaat voor school
 

Rekenen 
We werken met de methode Wereld In Getallen. Nieuw dit jaar is dat we de verwerking van de instructie doen op Snappet (tablets), waardoor kinderen ook extra oefenstof op eigen niveau krijgen aangeboden. 

Erg belangrijk is het automatiseren van plus- en minsommen tot 100 en de tafels. Dit jaar zijn de tafels van 7, 8 en 9 nieuw. De andere tafels worden ook nog regelmatig herhaald. Aan het eind van het jaar willen we hebben bereikt dat alle kinderen een antwoord van een tafelsom binnen 3 seconden kunnen zeggen (zonder er bij na te denken). Ook komt het delen zonder en met rest aan bod.  
Dit jaar gaan we rekenen tot de 1000 en het klokkijken (digitaal en analoog) komt regelmatig terug.  
Websites die u kunt gebruiken met het oefenen van rekenen staan op onze groepspagina op internet.   

Taal  en Spelling 
Bijna iedere dag werken we met taal op Snappet. In groep 4 leerden de kinderen zinnen maken en het gebruik van leestekens. We gaan verder met het leren van de verschillende woordsoorten en het creatief omgaan met taal. De uitbreiding van de woordenschat neemt een belangrijke plaats in tijdens de lessen.  

Bij spelling staat iedere week een spellingsregel centraal. De regels die we behandeld hebben hangen we op in de klas. Daarnaast herhalen we regelmatig de spellingsregels van groep 4.  

Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen  
In groep 5 wordt veel aandacht aan het lezen; 2x per week begrijpend lezen en 4x per week technisch lezen. We willen graag het leesplezier stimuleren en kinderen enthousiast maken. Dit is van groot belang om de leesontwikkeling te bevorderen. 
Iedere dag wordt er voorgelezen in de klas.  

Technisch lezen doen we met de methode Estafette. 
Begrijpend lezen doen we vanaf dit jaar met de methode nieuwsbegrip. 

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur/Techniek  en verkeer. 
Deze zaakvakken krijgen wekelijks de aandacht. Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de methode Grenzeloos.   
Voor geschiedenis: Eigentijds. Voor natuur- en techniekonderwijs gebruiken we: Binnenstebuiten.

Voor verkeer gebruiken we de lessen van de verkeerskrant. 
De praktische verkeerslessen zullen ook dit jaar weer op ons rooster staan. 

Engels 
In groep 5 krijgen de kinderen Engelse les. We werken met de online methode: Groove Me. De Engelse taal wordt in deze methode aangeleerd met het gebruik van bekende Engelse liedjes.   

Schrijven 
We gebruiken de methode Handschrift om netter te leren schrijven. In groep 5 herhalen we de hoofdletters en blijven we erop letten dat we netjes en leesbaar schrijven.  

Zelfstandig werken  
Iedere dag wordt er tijd ingeruimd voor zelfstandig werken. De kinderen krijgen aan het begin van de week de weektaak, waar ze de hele week aan kunnen werken tijdens het zelfstandig werken. Wij verwachten van de kinderen dat deze weektaak uiterlijk op maandag klaar is.  

Cluster  
Op vrijdagmiddag is er cluster. Dan geven we de vakken drama, dans of muziek.  Uw kind krijgt 2 a 3 weken lang een vak en wisselt dan van leerkracht. Wij werken hierbij samen met juf Anouska en haar klas.  

Gym 
Groep 5 heeft 2x in de week gym. Op maandag van de eigen juf en op dinsdag van de vakleerkracht. 
Nieuw in groep 5 is dat de kinderen gaan douchen na de gym. Sieraden mogen tijdens de gymles niet om, oorbellen moeten uit of ze kunnen worden afgeplakt. Tijdens de gym dragen wij gymkleren en gymschoenen.

Boekpromotie  
In tegenstelling tot andere jaren houden de kinderen in groep 5 geen boekbespreking. Wij kiezen voor een andere vorm van boekpromotie, waarbij de kinderen in de klas een boekpresentatie voorbereiden en laten zien.  We hopen dat u thuis ook tijd wilt besteden aan boeken.  

Snappet 
Sinds dit schooljaar werken wij met Snappet. Dit betekent dat elke leerling zijn eigen tablet heeft. Op dit moment werken wij met taal en rekenen op Snappet. De leerkracht geeft eerst de instructie volgens EDI (zie hieronder), de verwerking is daarna op Snappet. De leerlingen doen (bijna allemaal) eerst de standaard verwerking en daarna is er extra oefening op hun eigen niveau. Snappet laat de leerlingen gelijk zien of hun antwoord goed of fout is en de leerlingen gaan dan eerst hun fout verbeteren voor ze verder werken aan de volgende opdracht. De leerkracht kan via de computer zien hoe ver de leerlingen met de opdrachten zijn, hoe de opdrachten gemaakt worden en of een leerling vast loopt. Hierdoor kunnen wij de leerlingen aanspreken op hun werkhouding, maar ook gelijk te hulp schieten als we zien dat een leerling vast loopt. 

EDI 
Tijdens rekenen en spelling maken we gebruik van Expliciete Directe Instructie. 
Aan het begin van de les benoemen wij het lesdoel, hierna volgt de instructie, waarbij de leerkracht eerst het goede voorbeeld geeft, hierna gaan de kinderen de instructie oefenen en daarna volgt een controle of de instructie begrepen is. Op deze manier is er snel een overzicht wie er extra instructie nodig hebben en wie er aan de zelfstandige verwerking kunnen beginnen. 
Tijdens de instructie en controle maken wij gebruikt van wisbordjes. Ook werken wij met een beurtenbakje, waardoor vingers opsteken niet nodig is. Iedereen kan een beurt krijgen en wordt hierdoor gedwongen om mee te denken over gestelde vragen. 

Coöperatief leren 
Een van de werkwijzen op onze school om de leerlingen te laten leren is het coöperatieve leren. De leerlingen leren door het samenwerken heel erg veel van elkaar.
Er zijn verschillende coöperatieve vormen. In bijna elke les wordt één van de vormen gebruikt.  

Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt regelmatig een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas. 

Wat kunt u thuis oefenen? 
*automatiseren (sommen tot en met 100, tafels 1 t/m 10) 
*klokkijken (analoog en digitaal) 
*lezen van boeken 
*Spelling (met de aangeboden categorieen (evt. Door middel van Bloon)

 Websites die u kunt gebruiken: