Welkom op de groepspagina van groep 3
 
 
 
Voor de kinderen is een heel spannend schooljaar aangebroken; zij leren nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen.

Veilig leren lezen
 

De kinderen krijgen bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. Ook krijgen de kinderen dan een kleurplaat mee naar huis. Als ze de letters van de kern hebben geleerd, krijgen ze een deel mee om thuis op te hangen. De letterboom is af als ze alle letters hebben geleerd! Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken).
 
 
 
Schrijven
Wij maken gebruik van de methode Handschrift. De letters die worden aangeboden leren de kinderen meteen als schrijfletter aan. Zo staan deze letters 2 dagen lang centraal. 

Rekenen

Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Zo leren we dit jaar op een speelse manier optellen/aftrekken en splitsen tot en met 10, rekenen we met biljetten van 5 en 10 euro, kunnen we aan het eind van het jaar hele uren op de klok aflezen en interpreteren we plattegronden.
 

Gym
Sieraden mogen tijdens de gymles niet om, oorbellen moeten uit of ze kunnen worden afgeplakt. Tijdens de gym dragen wij gymkleren en gymschoenen. Groep 3 heeft 2x in de week gym.

 
Wat doen we nog meer in groep 3?
Trefwoord, Aardrijkskunde, Verkeer, Geschiedenis, Natuur en techniek, Engels en creatieve vakken. Daarnaast hebben we elke woensdag cluster. We volgen dan twee lessen in de klas (muziek, drama of cultuur) en daarna wisselen we om met groep 4 en volgen we de twee lessen die daar zijn aangeleerd. Daarnaast knutselen, tekenen en spelen we vooral ook nog elke dag!
 
Coöperatief leren
 

Een van de werkwijzes op onze school om de leerlingen te laten leren is het coöperatieve leren. De leerlingen leren door het samenwerken heel erg veel van elkaar. Er zijn verschillende coöperatieve vormen. In bijna elke les wordt één van de vormen gebruikt.
 
  
 
Zelfstandig werken
Hulpmiddelen die wij gebruiken bij het zelfstandig werken zijn het stoplicht en het blokje.

 
 
EDI
Tijdens rekenen en spelling maken we gebruik van Expliciete Directe Instructie. Door het inzetten van de wisbordjes en het benoemen van het lesdoel weten de kinderen zelf of zij de stof hebben begrepen. Indien een leerling de leerstof sneller oppikt dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken. Als een leerling langer nodig heeft om de stof tot zich te nemen dan volgt er een verlengde instructie door de leerkracht.
 
Nar

In groep 3 leren de kinderen drie regels:
Netjes, Aardig en Rustig.
Wees netjes met de spulletjes, aardig naar andere kinderen en rustig in de klas en op de gang.
 
Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt elke week een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas. 
 
Wat kunnen de kinderen thuis oefenen?
In de klas werken wij veel met veilig en vlot. Met veilig en vlot oefenen de leerlingen van groep 3 de nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Bij het begin van elke kern van Veilig Leren lezen krijgen de kinderen de bladen van veilig en vlot mee naar huis. Hierop staan de letters en woorden waar thuis mee geoefend kan worden. Daarnaast kan er geoefend worden met de thuissoftware van de methode Veilig Leren Lezen die elke dag wordt ingesteld met de letters en woorden waar we het in de klas over hebben.