Welkom op de groepspagina van groep 1/2 A en 1/2 B
 

Binnenkomst
De buitendeur gaat om 8.25 uur open. Bij de kapstok hangen de kinderen hun jas op bij de kleur van hun tafel, de tas gaat daaronder in de bak en de kinderen leggen hun fruit en drinken in de daarvoor bestemde bak. Bij de deur krijgt de leerkracht een hand. Daarna gaan de kinderen in de kring zitten en mogen ze een boekje lezen of een motoriekspelletjes doen. Omdat wij ons op de kinderen willen richten dan  liever geen uitgebreide vragen van ouders.
 

Dagopening
Als om 8.30 uur de bel gaat, gaat de juf op de stoel zitten om te beginnen. We zeggen een gebedje en zingen een liedje. Dan gaan we kijken welke dag van de week het is en welke datum. De dagritmekaarten worden opgehangen.
 

KringTijdens de kringactiviteiten worden taal, rekenen, drama, muziek en wereldoriëntatie afgewisseld. Ook krijgen de kleuters Engelse les. Elke dag leren de kinderen het woord van de dag; een woord binnen het thema, waarvan de betekenis aan de kinderen wordt uitgelegd. Meestal wordt er aan het begin van de week een letter geleerd. De kinderen mogen dan spulletjes meenemen, die met die letter beginnen, voor de lettermuur. Ook de cijfers worden één voor één om de week aangeboden (rekenmuur).
Naast de activiteiten in de grote kring worden er ook activiteiten in kleine kring gedaan. Dit betreft instructie, herhaling of verdieping.Pauze


Tijdens de pauze eten we fruit en drinken we wat. We lezen dan ook voor uit Trefwoord ( catechesemethode ) of uit een voorleesboek.
 

WerkenElke ochtend wordt er in een circuit gewerkt. De groep wordt in vieren gedeeld. Eén groepje gaat in het Blauwe Boekje werken, één groepje mag hoeken kiezen, één groepje gaat knutselen of tekenen en één groepje gaat puzzelen, een werkblad maken of een werkje doen. Elke dag wisselen de groepjes, zodat ze allemaal alle vier de onderdelen doen.
's Middags mogen de kinderen op het planbord  m.b.v. hun pasfoto aangeven met welk werkje of in welke hoek zij willen spelen.
De oudsten krijgen ook een weektaak. In die weektaak staat een werkje dat zij die week af moeten hebben. Zij mogen zelf bepalen wanneer zij dat werkje gaan doen.

  Door het werken in hoeken (huishoek, bouwhoek, themahoek, leesschrijfhoek enz.) en het gebruik van ontwikkelingsmaterialen wordt de basis gelegd voor taal, lezen, schrijven, rekenen en de wereld oriënterende vakken.

Buitenspelen/gym
Bewegingsactiviteiten zijn er ook volop, zoals vrij of gestructureerd buiten- en binnenspelen en een keer per 2 weken gymles van de gymleerkracht n de grote gymzaal. Natuurlijk is er wekelijks veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het jonge kind door zang, dans, drama en creatieve werkvormen.

Elke dag gaan we met de kinderen buiten spelen of naar de speelzaal. In de speelzaal doen we spelletjes of staat er klim/klautermateriaal uit.
 
Afsluiting ochtend/middag
De afsluiting gebeurt altijd in de kring. Als er tijd is doen we nog een kringactiviteit.
Bekers, bakjes, tekeningen en knutselwerkjes worden dan uitgedeeld.

 
Werken met thema's
In de kleutergroepen wordt met thema's gewerkt. In de klas is een thematafel, waarop allerlei spulletjes, werkjes, boekjes e.d. komen te liggen die met het thema te maken hebben.
De thema's voor dit jaar zijn:
Onderwaterwereld, KBW: vriendschap, Herfst,Kunst,Sinterklaas,Kerstmis,Uitvinden,Familie,Winter,Verkeer,Pasen,Sprookjes,Kriebelbeesten. Op deze manier maken de kinderen kennis met de natuur, en de wereld om hen heen. Het onderdeel biologie krijgt in deze groepen speciale aandacht door vanaf het voorjaar te werken in de kleuterschooltuin.

 
 

Coöperatief werken/ sociale ontwikkeling
Sociale vorming speelt in de eerste jaren een belangrijke rol. Onze jongste leerlingen zijn aanvankelijk nogal op zichzelf gericht. Naarmate ze ouder worden, richt de verkenning van hun leefwereld zich ook op de mensen om hen heen. Dit gebeurt net als in de andere groepen door inzet van coöperatieve werkvormen tijdens de lesse
n.
Bij deze vorm van werken leren de leerlingen hoe zij samen moeten werken. Ook is ieder kind actief betrokken, want van ieder kind wordt inbreng verwacht. Het samenwerken kan in tweetallen, viertallen en grotere groepen.
Om de aandacht van de kinderen te krijgen, gebruiken we soms het 'stilteteken'.

 

Zelfstandig werken
Vanaf groep 1 wordt geleerd om zelfstandig te werken. Hiervoor wordt in alle groepen het stoplicht en de blokjes gebruikt. De leerkracht loopt rond en als het blokje op geel staat, weet de leerkracht dat het kind een vraag heeft.
Vanaf groep 2 wordt er met een weektaak gewerkt. De kinderen krijgen een taak op die zij in die week af moeten hebben. Zij bepalen zelf wanneer zij die taak gaan maken. Vanaf groep 3 staat de weektaak in het rooster. De kinderen krijgen in die tijd om de verschillende taken af te hebben.

Groep 2
Groep 2 gaat op vrijdagochtend naar school, groep 1 is dan vrij. Op de vrijdagoctend wordt er extra gewerkt aan de voorbereiding voor groep 3, maar wel ieder kind op zijn eigen niveau. Zelfstandig werken, het gebruik van het wisbordjes en samenwerken in spelvorm zijn erg belangrijk. 


Wist u dat:
 • vanaf groep 1 de basis wordt gelegd voor computeronderwijs
 • we vanaf dit jaar tablets krijgen in de kleutergroepen
 • wij een touchscreen in de klas hebben, hiermee kunnen wij interactieve lessen geven
 • het erg handig is als op de bekers, pakjes en fruit de naam van het kind staat?
 • de verjaardagen van de kinderen altijd gevierd worden, maar dat één traktatie genoeg is en het echt niet een zakje met allerlei snoep hoeft te zijn? (geen lolly's)


   
 • de kinderen een eigen tekenboek hebben, waarin gedurende het jaar allerlei tekeningen gemaakt worden en dat zij dit boek aan het einde van hun kleutertijd mee naar huis krijgen?
 • buiten op de kast een multomap ligt, waarin u kunt schrijven wat belangrijk voor de leerkracht is voor die dag om te weten?
 • op het raam bij de deur een kalender hangt, waarop u kunt invullen wanneer vader, moeder, opa of oma jarig is, zodat uw kind een wensje kan maken?
 • uw kind gymschoenen (het liefst met klittenband of elastiek) nodig heeft en dat deze schoenen op school blijven en het ook handig is als deze ook van een naam voorzien zijn.
 • u na schooltijd altijd welkom bent voor een vraagje of een mededeling aan de juf. Het bekijken van de werkjes van uw kleuter is daar ook een goed moment voor.


   
 • dat de groep 2 leerlingen 2x per jaar een rapport krijgen en dat er aansluitend een 10 minutenavond plaats vindt voor alle kleuters.
 • we een aantal keren per jaar een spelletjesmiddag hebben. M.b.v. ouders spelen we dan gezelschapsspelen.
 • De donderdagmiddag voor elke vakantie is de enige keer dat de kleuters speelgoed mee naar school mogen nemen om mee te spelen.
   

Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt regelmatig een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas.